martes, 17 de abril de 2012

El meu record és totalment blanc.